fotolia_94624679

טיפים ללקיחת מידות לחדר עם עמוד בפינה:


  1. יש לקחת מידות כלליות בין פאנלים.


  2. במידה וקיימים חלקי ריהוט לקחת מידות ברוטו ולסמן מיקומים.


  3. יש לציין נקודות חשמל והדלקה.


  4. יש לציין גובה חלון מהרצפה.


  5. כדאי מאוד לעשות התאמת מידות ולבדוק שהקיר של החלון שווה במידות של החלקים למידה הכללית של הקיר בו החלון נמצא ושאין סטייה קריטית בין המידות.


  6. כדאי לבדוק גם התאמת בין קירות מקבילים שהם אכן באורך שווה כלומר נמדוד את הסירה הכללית של החלון ונשווה אותה למידה הכללית של הקיר ממולו במידה ואחד הקירות קטן יותר נתייחס למידה הקטנה בשרטוט הכללי.